برای اطلاع از قیمت  انواع فیلترهای کربن اکتیو استوانه و مسطح  صنعتی و ارمایشگاهی  در کشور می توانید ار محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

 

چگونه زغال سنگ "کار می کند"؟
زغال سنگ جاذب بسیار خوبی است. سطح زغال سنگ ناهموار و متخلخل است. برای مولکولهای گازهای مختلف ، این همان دره های غول پیکر و غارهای عمیق برای انسان است. این مولکول ها به عمق ساختار ذغال سنگ نفوذ می کنند. فیلترهای جذب از کربن فعال ساخته شده اند ، ساختار متخلخل بیشتری دارد. این باعث افزایش سطح جاذب می شود ، زیرا هر منافذ در منطقه کار فیلتراسیون افزایش می یابد. هرچه سطح جاذب بزرگتر باشد ، می توان گازهای بیشتری را در همان بازه زمانی فیلتر کرد. هرچه بی نظمی های موجود در سطح ذغال سنگ متنوع تر باشد ، گازهای مختلفی جاذب را حفظ می کند.

 

کسب برای بیشتر با ما تماس بگیرید.