برای اطلاع از قیمت فیلتر هپا اتاق عمل که دارای ویژگی  متفاوت و متنوع می باشد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلترقی استفاده نمایید.

آیا واقعاً به فیلتر HEPA نیاز دارید؟
"برای جلوگیری از گرد و غبار و ذرات گرده ، به فیلتر HEPA نیازی ندارید ، زیرا آنها نسبتاً عظیم هستند. ... فیلتر HEPA بیشتر باکتری ها ، عوامل بیماری زا ، هاگ میکروبی ، ذرات خاک ردیابی شده ، ذرات دوده احتراق ، مقداری گرد و غبار ساختمانی و برخی ذرات ویروس (که روی ذرات بزرگتر گیر کرده اند) را به دام می اندازد.

 

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید