برای اطلاع ازخرید فیلتر هپا استوانه ای که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف از جمله گلخانه . کترینگ و ... می باشد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلترقی استفاده نمایید.

دو عیب فیلترهای HEPA چیست؟
موارد منفی: با این وجود فیلترهای HEPA نمی توانند آلاینده های دیگر مانند گازها ، بخارات ، مواد شیمیایی و بو را به دام بیندازند. هنگام تعویض فیلترها می تواند هزینه بر باشد. تعویض فیلترها بسته به اینکه چند بار فیلتر را تغییر می دهید ممکن است هزینه بر باشد. شکل و فشردگی واحد به نوع تصفیه کننده هوا بستگی دارد.

 

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید