برای اطلاع از تولید فیلتر میکرونی مایعات و هوا که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف از جمله گلخانه .ت کترینگ و ... می باشد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلترقی استفاده نمایید.

فیلتر 0.22 میکرونی برای چه کاری استفاده می شود؟
فیلتر 0.22 میکرونی یکی از کوچکترین فیلترهای مورد استفاده در مراقبت از بیمار است و باکتری ها را از بین می برد. در حال حاضر فیلترهایی وجود ندارند که ویروس ها را از بین ببرند. همه داروهای وریدی نباید از طریق فیلتر تجویز شوند ، و سایر داروها ممکن است به فیلترهایی با اندازه خاص نیاز داشته باشند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید