برای اطلاع از شرکت تولیدی فیلتر هپا کربن  که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلترقی استفاده نمایید.

آیا فیلترهای HEPA قابل شستشو موثر هستند؟
فیلترهای HEPA قابل شستشو موثر هستند. بسیاری از فیلترهای قابل شستشو HEPA دارای امتیاز 99.97٪ برای حذف ذرات از هوا هستند. نوع مشابه فیلتر قابل شستشو و استفاده مجدد ، فیلتر iFD نامیده می شود. دارای راندمان 99.99٪ است

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید