برای اطلاع از خرید انواع فیلتر کربن گلخانه ای استوانه  که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید نقش فیلتر کربن در دستگاه تصفیه آب چیست؟
فیلترهای کربن نقش مهمی در فرآیند تصفیه آب ایفا می کنند زیرا تمام مواد شیمیایی ناخواسته و ترکیبات آلی مانند کلر ، آفت کش ها و سایر ترکیبات آلی فرار (VOCs) را که ممکن است در آب وجود داشته باشد حذف می کند. ... فیلترهای کربن در مراحل تصفیه قبل و بعد از RO استفاده می شود.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید