برای اطلاع از شقیمت فیلترهای کربن مسطح و استوانه که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلترقی استفاده نمایید.

آیا فیلترهای کربنی ویروس ها را حذف می کنند؟
فیلترهای کربن فعال آلودگی های میکروبی مانند باکتری ها و ویروس ها ، کلسیم و منیزیم (مواد معدنی آب سخت) ، فلوراید ، نیترات و بسیاری از ترکیبات دیگر را حذف نمی کند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید