برای اطلاع از قیمت انواع فیلتر هپا صنعتی که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

با فیلترهای قدیمی HEPA چه می کنید؟
فیلترهای HEPA مورد استفاده برای حذف مواد بیولوژیکی را می توان پس از آلودگی گاز به عنوان ضایعات جامد دفع کرد. با این حال ، فیلترهای آلوده به برخی از شیمی درمانی یا داروهای ضد نئوپلاستیک باید به دلیل سمیت آنها به عنوان زباله های شیمیایی خطرناک دفع شوند ، اگر آنها زباله های "U" یا "P" هستند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید