برای اطلاع از قیمت بگ فیلتر استوانه ای مایعات و هوا که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

کیسه فیلتر برای چه مواردی استفاده می شود؟
3 فیلتر کیسه ای. از فیلترهای کیسه ای برای شفاف سازی/تصفیه مایعاتی استفاده می شود که بار نسبتاً کمی از ذرات باید حذف شوند. سوسپانسیون ذرات از بین می رود و ذرات در کیسه ته نشین می شوند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید