برای اطلاع از شرکت تولیدی فیلتر کربن اتاق کشت   که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

چگونه فیلتر کربن را وصل می کنید؟
نتیجه تصویر نحوه استفاده از فیلتر کربن
دستورالعمل: مجرای اتصال به بالای چادر رشد خود را در نزدیکی بند خروجی قرار دهید. مجرا را از داخل چادر رشد از طریق درگاه خروجی به طرف فن خارج از چادر هدایت کنید. فیلتر را به فن وصل کنید و مطمئن شوید که هوا هوا را از داخل چادر به بیرون می کشد. کدام تنظیم فیلتر کربن بهتر است؟

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید