برای اطلاع از شرکت سازنده فیلتر کربن اکتیوکه دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

آیا فیلترهای کربنی تفاوت ایجاد می کنند؟
نتیجه تصویر برای آیا فیلترهای هوای کربنی ارزش دارد؟
فیلتر کربن یا HEPA کدام بهتر است؟ هر دو فیلتر HEPA و فیلتر کربن کارهایی را انجام می دهند که یکدیگر نمی توانند. فیلترهای HEPA در حذف ذرات بزرگتر و فیزیکی مانند گرده ، کنه گرد و غبار ، کپک و سایر مواد حساسیت زا بهتر عمل می کنند. فیلترهای کربنی در از بین بردن بو ، دود و سایر ذرات گازی بهتر عمل می کنند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید