برای اطلاع از شرکت تولیدی فیلتر سپراتورکه دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

جدا کننده چه کار می کند؟
نتیجه تصویر برای جداکننده فیلتر
وظیفه اصلی جداکننده این است که دو الکترود را از هم دور نگه دارد تا از اتصال کوتاه الکتریکی جلوگیری کند و در عین حال اجازه حمل حامل های بار یونی را که برای بستن مدار در جریان عبور جریان در یک سلول الکتروشیمیایی لازم است ، بدهد.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید