برای اطلاع از نحوه خرید فیلتر پاکتی با راندمان  f9که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات استفاده نمایید.فیلتر کیسه چه کار می کند؟
از فیلترهای کیسه ای برای شفاف سازی/تصفیه مایعاتی استفاده می شود که بار نسبتاً کمی از ذرات باید حذف شوند. سوسپانسیون ذرات از بین می رود و ذرات در کیسه ته نشین می شوند.هر چند وقت یکبار باید فیلترهای کیسه را عوض کرد؟
معمولاً آنها در مورد "عمر مفید توصیه شده" فیلتر خاص خود از تامین کننده کیسه یا مشاور کنترل آلودگی هوای خارج نظر می گیرند. این افراد که به اصطلاح "متخصص" نامیده می شوند ، برنامه جایگزینی با مدت زمان مشخص را توصیه می کنند. (هر 6 ماه یا 1 سال یا دو سال و غیره)

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید