برای اطلاع از خرید فیلتر هپا با ابعاد مختلف که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  میق توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید

آیا فیلترهای HEPA گرانتر هستند؟
فیلترهای HEPA در مقایسه با فیلترهای رسانه ای معمولی بسیار گران هستند. در بسیاری از موارد 15 تا 20 برابر گران تر است. علاوه بر این ، برای اینکه یک فیلتر HEPA واقعی مثر باشد ، باید محکم در قاب فیلتر یا قاب نگهدارنده محکم شود.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید