برای اطلاع ازقیمت فروش فیلتر هپا برای هود لامینار با راندمان  بالا که دارای ویژگی متفاوت و متنوع برای محیط های مختلف  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

واقعی همان هپا 13 است؟
HEPA واقعی به طور کلی از H10-H12 متغیر است. ... در حالی که فیلترهای H10-H12 تنها 85-99.5 درصد از تمام ذرات با قطر 0.1 میکرون را به دام می اندازند، HEPA H13 و H14 به ترتیب 99.95 درصد و 99.995 درصد از این ذرات را به دام می اندازند

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید