شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر در زمینه سفارش خرید فیلترهای مناسب بوگیری هوا به  نام کربن اکتیو گلخانه ای فعالیت گسترده دارد که می توانید جهت کسب اطلاع از قیمت روز  محصولات با  شرکت  تماس حاصل نمایید.

 

فیلتر کربن فعال چیست؟

تصفیه هوا و گاز - کربن فعال بوها، آلاینده ها و ترکیبات آلی فرار (VOCs) را از هوا با به دام انداختن مولکول های گاز و حذف موثر آنها از گردش خون فیلتر می کند. ... در تصفیه گاز، فیلترهای کربن فعال بوها، هیدروکربن ها و بخارات روغن را از هوا حذف می کنند.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید