شما مشتریان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش فیلتر پاکتی با راندمانهای مختلف  تولید می گردد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

    فیلتر کیسه ای در کارخانه سیمان چیست؟
فیلترهای کیسه ای از تجهیزات مهم کارخانه سیمان هستند. در این فیلترها جریانی که گاز و غبار را از طریق منافذ عبور می دهد در فیلتر مواد قرار می گیرد و با باقی مانده روی کیسه فیلتر می شود. پس از آن، با افزایش گرد و غبار روی کیسه، فیلتر تکان داده می شود تا جمع آوری گرد و غبار به خروجی قیف منجر شود.

. برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از قیمت ها بابخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه ، تماس حاصل نمایید