برای کسب اطلاع از نحوه خریداری فیلتر گلخانه ها با قطر متفاوت  در ایران که طراح و تولید و سازنده است 

فیلترهای زغال فعال نه تنها گرد و غبار و زباله را به دام می اندازند، بلکه بخار و بو را نیز جذب می کنند. ... چون بسیار متخلخل است، زغال فعال بسیار موثر است.

جهت اطلاع از قیمت ها با بخش تماس با ما و یا با شماره های درج شده در ابتدای صفحه تماس حاصل نمایید