جهت کسب اطلاع از نحوه خرید اینترنتی انواع فیلترهای هپا با مصارف آزمایشگاهی با ما در تماس باشید 

ویروسی که باعث COVID-19 می شود چقدر روی سطوح باقی می ماند؟
تحقیقات اخیر بقای ویروس COVID-19 را بر روی سطوح مختلف ارزیابی کرد و گزارش داد که ویروس می تواند تا 72 ساعت روی پلاستیک و فولاد ضد زنگ، تا چهار ساعت روی مس و تا 24 ساعت روی مقوا زنده بماند

جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش فیلتر با ما تماس بگیرید