بری کسب  اطلاعات کافی از محصولات و تولیدات شرکت صنعتی لیا فیلتر در زمینه فیلتر کربن بوگیر و دیگر فیلترهای صنعتی فعالیت داریم می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.

 

ایمن هستند؟
فیلترهای کربن فعال از هر نظر ایمن هستند. فیلتر کربن فعال برای کاربردهای پزشکی، زیست محیطی، آرایشی، مسکونی و کشاورزی استفاده می شود. فیلتر کربن فعال به طور ایمن برای تصفیه آب، تصفیه هوا، تصفیه گاز و سیستم های پشتیبانی حیات استفاده می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات و تولید انواع فیلترهای صنعتی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید.