برای کسب اطلاعات بیشتر از ساخت انواع فیلترهای کیسه ای در ابعاد مشخص و استاندارد که برای مصارف غبار گیر و ذرات مختلف می توانید استفاده کنید. 

فیلترهای کیسه ای چقدر موثر هستند؟
این فیلترها می توانند بسیار موثر باشند و بیش از 99 درصد ذرات را از بین ببرند. آنها معمولاً نسبت به ESPها برای بازده جمع آوری تا 99.5 درصد مقرون به صرفه تر هستند. بالاتر از این، آنها مقرون به صرفه تر هستند. سیستمی که ترکیبی از یک سیستم تصفیه به سبک baghouse با یک ESP است نیز در دست توسعه است.

جهت سفارش ساخت انواع فیلترهای کیسه ای با ما تماس بگیرید.