برای کسب اطلاعات کافی از نحوه سفارش و خرید فیلترهای کربن اکتیوی در کشور از محصولات شرکت استفاده نمایید

آیا فیلترهای کربن ویروس ها را از بین می برند؟

فیلترها اغلب توسط افرادی استفاده می شود که مراقب سلامتی هستند و می خواهند از ذرات دانه بندی شده یا بو و طعم نامطبوع آب جلوگیری کنند. باید بدانید که فیلترهای کربن فعال باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها یا هاگ های قارچی را از آب پاک نمی کنند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس بگیرید