جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر مناسب گلخانه که کاربرد مختلف در  فضاهای کوچک و بزرگ دارد  می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

حداقل ارزش های گزارش کارایی
مقادیر گزارش حداقل کارایی یا MERV ها، توانایی فیلتر را برای گرفتن ذرات بزرگتر بین 0.3 تا 10 میکرون (μm) گزارش می دهند. این مقدار برای مقایسه عملکرد فیلترهای مختلف مفید است.

جهت سفارش ساخت فیلتر کربن هوا فعال از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید