برای کسب اطلاعات کافی از خرید اینترنتی انواع فیلترهای کربن بوگیر و دوده گیر در کشور از محصولات شرکت استفاده نمایید

کربن فعال چه چیزی را از آب حذف می کند؟
بر اساس EPA، کربن فعال تنها ماده فیلتر کننده ای است که تمام 12 علف کش و 14 آفت کش شناسایی شده را به همراه 32 آلاینده آلی شناسایی شده حذف می کند. کربن فعال همچنین مواد شیمیایی مانند کلر را که بر کیفیت زیبایی آب آشامیدنی شما تأثیر می گذارد، حذف می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس بگیرید