برای کسب اطلاعات کافی ازخرید فیلتر کربن اکتیو استوانه ای ذغالی در کشور از محصولات شرکت استفاده نمایید.

کربن فعال چقدر در فیلتر آب دوام می آورد؟
فیلترهای آب کربن فعال بین 2 تا 6 ماه از اولین استفاده دوام می آورند. برخی از فیلترهای کربن فعال توسط فیلترهای دیگر محافظت می شوند و می توانند تا 12 ماه کار کنند، مانند اسمز معکوس یا سیستم های کل خانه است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس بگیرید