برای کسب اطلاعات کافی از نحوه سفارش از شرکت تولیدی انواع فیلترهای کربن گلخانه و خرید فیلترهای کربن اکتیوی در کشور از محصولات شرکت استفاده نمایید.

آیا می توانم از کربن فعال مجدد استفاده کنم؟
شما می توانید زغال چوب فعال استفاده شده خود را که به آن کربن فعال نیز می گویند، با از بین بردن بوها و فعال کردن مجدد آن، بازیافت کنید. فقط دو یا سه بار از زغال چوب خود استفاده مجدد کنید، زیرا تمیز کردن کامل منافذ کربن فعال در لوازم خانگی دشوار است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده تماس بگیرید