به اطلاع عموم مردم می رسانیم که جهت سفارش ساخت فیلترهای میکرونی در ابعاد مختلف و سایزهای مختلف از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

فیلتر 1 میکرون یا 5 میکرون کدام بهتر است؟
هرچه عدد میکرون کوچکتر باشد بهتر است. ... یک فیلتر آب 5 میکرونی ذراتی را که می توانید ببینید - الک می کند - اما تمام ذرات کوچکتر دیگر از طریق آن به آب آشامیدنی شما عبور می کنند. در مقابل یک فیلتر 1 میکرونی ذراتی را که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند حذف می کند

جهت کسب اطلاعات از طریق سفارش و خرید انواع فیلترهای میکرونی با ما تماس بگیرید