برای اطلاع ازقیمت  فروش فیلتر هپا برای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله هود لامینار از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید 

 

آیا فیلتر HEPA بدون ازن است؟
فیلترهای HEPA - این فیلترها برای حذف 99.97 درصد از تمام ذرات با قطر 0.3 میکرون از هوا طراحی شده اند. در حالی که آنها در برابر بوها، VOCها یا سایر آلاینده های گازی موثر نیستند، هیچ گونه ازن تولید نمی کنند.