برای اطلاع از قیمت خرید فیلتر کربن گلخانه جهت  بوگیری در مکان های کشت می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

گفته NSF International، فیلترهای کربن می توانند باکتری ها را در خود جای دهند. فیلترهای کربن برخی از آلاینده ها را به دام می اندازند در حالی که باکتری های دیگر به سطح زغال چوب می چسبند. ... وقتی آب از طریق فیلتر اشباع ریخته می شود، به طور موثر فیلتر نمی شود و برخی از باکتری ها می توانند آب را آلوده کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلتر کربن اکتیو با بخش تماس با ما تماس بگیرید