جهت کسب اطلاعات کافی از قیمت فروش فیلتر پلیتد با مشخصات استاندارد و ابعاد دقیق با بخش فنی شرکت تماس حاصل نمایید 

شما با استفاده از یک تکنیک بسیار کارآمد از یک فیلتر صفحه ای برای فیلتر کردن مایعات استفاده می کنید. به عنوان مثال، چندین عنصر فیلتر صفحه ای شکل با هم مونتاژ می شوند و مایعی تحت فشار از درون آنها عبور می کند. ... این مواد جامد را پشت سر می گذارد. نکته: هرچه صفحات فیلتر شما بیشتر باشد، فیلتراسیون ریزتر است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با این شماره ها تماس بگیرید.