برای کسب اطلاعات بیشتر از سفارش خرید انواع فیلتر کربن اکتیو در موارد مختلف از جمله مصرفی برای  گلخانه از محصولات شرکت استفاده نمایید.

آیا فیلتر زغالی باکتری ها را از بین می برد؟
مزایای فیلتر آب زغالی

 فیلترهای کربن فعال آلاینده های میکروبی مانند باکتری ها و ویروس ها، کلسیم و منیزیم (مواد معدنی آب سخت)، فلوراید، نیترات و بسیاری از ترکیبات دیگر را حذف نمی کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از مشخصات فنی و همچنین خرید فیلتر با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید