برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه فروش فیلتر کربن هوا ازمایشگاهی سفارشی با شرکت تولیدی و صنعتی لیا فیلتر در تماس باشید. 

هدف
فیلترهای هوای کربنی فیلترهایی هستند که بیشتر برای حذف گازها استفاده می شوند. ... همچنین اغلب برای از بین بردن بوهای موجود در هوا مانند بوی دود تنباکو استفاده می شود. آنها نمی توانند ذرات ریز مانند کپک، گرد و غبار یا گرده را از هوا حذف کنند.

با ما در تماس باشید.