برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلتر کربن گلخانه جهت بوگیری هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا کربن را می توان فیلتر کرد؟
فیلترهای کربن بلوک از یک بلوک جامد از کربن فشرده ساخته می شوند و اغلب به عنوان پیش فیلتر در اسمز معکوس و سایر سیستم های تصفیه آب استفاده می شوند. فیلترهای آب کربن بلوک در فیلتر کردن انواع آلاینده ها از جمله آلاینده های بسیار کوچک یا اندازه ذرات بسیار موثر هستند.

  با ما در تماس باشید