برای آن که از تولیدات انواع فیلتر صنعتی که برای کاربردهای مختلف می باشد از جمله فیلتر کربن بوگیر از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا می توان CO2 را از آب استخراج کرد؟
روش جدیدی برای جذب کربن از آب دریا می تواند به ما در مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کند. این فرآیند - شبیه به گرفتن حباب های CO2 در یک نوشیدنی گازدار - از فرآیندهای طبیعی و انرژی تجدید پذیر برای حذف کربن از آب دریا استفاده می کند و به آب دریا اجازه می‌دهد

با ما در تماس باشید.