برتی کسب آگاهی از مرکز تولید و فروش فیلترهای کربن اکتیو گلخانه  با راندمان ۹۰ درصد از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چگونه کربن را از آب حذف می کنید؟
مقرون به صرفه ترین راه برای حذف دی اکسید کربن آزاد در آب، استفاده از فرآیندی به نام کربن زدایی یا گاز زدایی است. استفاده از فرآیند کربن‌زدایی، سطح CO2 را تا 99 درصد یا بیشتر کاهش می‌دهد 

آیا اقیانوس CO2 را فیلتر می کند؟
این غرق‌های کربن طبیعی - اقیانوس‌ها، گیاهان و خاک‌ها - به جلوگیری از انتشار مداوم فعالیت‌های انسانی کمک می‌کنند. اقیانوس CO2 را از جو جذب می کند زیرا با افزایش غلظت اتمسفر، مقدار بیشتری در آب های سطحی حل می شود.

با ما در تماس باشید.