جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش  فیلتر کربن های گلخانه ای شهری می توانید از بخش مالی و فروش که در بازار ایران به صورت گسترده فعالیت دارند استعلام بگیرید.

فیلتر کربن چه ناخالصی هایی را از بین می برد؟
فیلترهای کربن بلوک قادر به حذف بسیاری از آلاینده ها از جمله فلزاتی مانند سرب هستند. فیلترهای کربن بلوک همچنین آلاینده های میکروبیولوژیکی را از آب آشامیدنی از جمله پاتوژن های موجود در آب حذف می کنند. بهترین فیلترهای کربن بلوک آلاینده هایی مانند آرسنیک، آزبست، جیوه و رادون را کاهش می دهند.

باما تماس بگیرید.