جهت کسب اطلاعات بیشتر از تولیدی لیا فیلتر که یکی از بزرگترین تولید کننده انواع فیلتر کفی پلیتد و دیگر فیلترهای صنعتی است با ما تماس بگیرید. 

آیا به فیلتر کوره و فیلتر هوای برگشتی نیاز دارم؟
در حالی که بسیاری از مردم به فیلترهای تهویه مطبوع و کوره ها به گونه ای اشاره می کنند که گویی با هم متفاوت هستند، اینطور نیست. کوره و سیستم تهویه مطبوع شما دقیقاً از یک فیلتر استفاده می کنند، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد خرید فیلترهای جداگانه برای هر قطعه از تجهیزات نیست.

با ما تماس بگیرید.