برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش و خرید فیلتر های کربنی اکتیو گلخانه با شرکت در تماس باشید. 

فیلتر کربن چقدر موثر است؟
به طور کلی، فیلترهای کربن حداقل 81 ماده شیمیایی را حذف می کنند و در کاهش 52 ماده دیگر موثر هستند. طبق گفته EPA، کربن فعال تنها ماده فیلتر کننده ای است که همه 12 علف کش و 14 آفت کش شناسایی شده را به همراه 32 آلاینده آلی شناسایی شده حذف می کند.

با ما تماس بگیرید.