جهت اطلاع از نحوه سفارش و همچنین خرید فیلتر هپا جهت امور فیلتراسیون های مختلف با ما تماس بگیرید.

آیا همه فیلترهای هپا یکسان هستند؟
آیا همه فیلترهای هپا یکسان هستند؟ خیر، همه فیلترهای هپا یکسان نیستند. تفاوت های قابل توجهی در فیلترهای هپا که توسط بسیاری از برندهای تصفیه کننده هوا ساخته می شوند، وجود دارد. بسته به کیفیت مواد و همچنین چگالی الیاف فیلتر هپا، ممکن است یک فیلتر هپا با یکدیگر متفاوت باشد

با ما در تماس باشید.