جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش ساخت فیلترهای کفی پلیتد متنوع برای محیط های مختلف با بخش فنی تماس حاصل نمایید. 

محفظه فیلتر کیسه ای چگونه کار می کند؟
اصل عملکرد محفظه فیلتر کیسه ای فیلتراسیون فشاری است و نوع جدیدی از سیستم فیلتراسیون است. ... مایع از ورودی وارد شده و پس از فیلتر شدن توسط کیسه از خروجی خارج می شود. ناخالصی ها در کیسه فیلتر رهگیری می شوند و پس از تعویض کیسه فیلتر می توان از محفظه استفاده کرد.

باما تماس بگیرید