برای اطلاع ازقیمت و خرید فیلتر کربن هوا فعال برای محیط های مختلف در ابعاد استاندارد و سفارشی از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا فیلتر هوای کربنی ارزشش را دارد؟
حتی اگر متوجه بویی نشدید، استفاده از فیلتر هوای کربنی می تواند VOC های مضر را از هوای خانه شما پاک کند. آلاینده های مضر مانند بوها و گازها مستقیماً از فیلترهای MERV بالا و HEPA عبور می کنند. حتی اگر از فیلتر هوای پلیسه دار کارآمد در خانه خود استفاده کنید، فیلترهای هوای کربنی همچنان مزایایی را به همراه خواهند داشت

جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت خرید فیلترهای صنعتی از شرکت لیا فیلتر استعلام نمایید.