جهت خرید و سفارش فیلترهای صنعتی هپا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا ارزش خرید فیلتر HEPA را دارد؟
فیلترهای هپا به طور موثر اکثر آلرژن ها، گرد و غبار، گرده و کپک ها را از هوا حذف می کنند. با این حال، آنها ویروس ها یا VOC ها را حذف نمی کنند. کپک می تواند در داخل الیاف رشد کند، بنابراین ضروری است که آن را به طور منظم هر 12 تا 18 ماه یا در صورت نیاز تعویض کنید.

با ما تماس بگیرید.