جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهتر از عملکرد فیلترهای صنعتی و همچنین خرید فیلتر پاکتی با مشخصات و استانداردهای مشخص از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

تفاوت بین فیلتر حالت و بسته بندی چیست؟
بازرسی بسته دولتی

 در حالی که یک فایروال فیلتر کننده بسته تنها یک بسته را خارج از زمینه بررسی می کند، یک فایروال حالت دار می تواند ترافیک را از طریق یک اتصال مشخص مشاهده کند، که عموماً توسط آدرس IP مبدا و مقصد، پورت های مورد استفاده و ترافیک شبکه موجود تعریف می شود.

جهت مشاهده تصاویر و تولید های شرکت با شرکت لیا فیلتر تماس حاصل فرمایید.