برای اطلاع ازقیمت ونحوه سفارش و آشنتیی با سازنده انواع فیلترهای هپا صنعتی با شرکت لیا فیلتر در تماس باشید.

دو مضرات فیلترهای هپا چیست؟

معایب: فیلترهای هپا نمی توانند آلاینده های دیگری مانند گازها، بخارات، مواد شیمیایی و بوها را به دام بیندازند. ممکن است هنگام تعویض فیلترها هزینه بر باشد. بسته به اینکه چند بار فیلتر را تعویض می کنید، تعویض فیلترها می تواند هزینه بر باشد. شکل و فشردگی دستگاه بستگی به نوع دستگاه تصفیه هوا دارد.ب

با ما در تماس باشید.