جهت هماهنگی تولید و ارسال  انواع فیلتر کربن گلخانه ای در کشور از محصولات شرکت‌ لیا فیلتر استفاده نمایید. 

مردم هم می پرسند
فیلتر کربن چقدر موثر است؟
به طور کلی، فیلترهای کربن حداقل 81 ماده شیمیایی را حذف می کنند و در کاهش 52 ماده دیگر موثر هستند. طبق گفته EPA، کربن فعال تنها ماده فیلتر کننده ای است که همه 12 علف کش و 14 آفت کش شناسایی شده را به همراه 32 آلاینده آلی شناسایی شده حذف می کند.

با ما تماس بگیرید .