برای اطلاع از نحوه خرید فیلتر گلخانه که مورد مصرف خانگی و مصارف آزمایشگاهی دیگر دارد می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

فیلتر کربن بهتر است یا هپا؟

فیلترهای هپا در از بین بردن ذرات بزرگتر و فیزیکی مانند گرده، کنه های گرد و غبار، کپک و سایر مواد حساسیت زا بهتر هستند. فیلترهای کربن در از بین بردن بو، دود و سایر ذرات گازی بهتر هستند. خوشبختانه، برندهای زیادی از دستگاه های تصفیه هوا از فیلترهای HEPA و کربن استفاده می کنند، اما ممکن است کمی گران تر باشند.