برای کسب اطلاع از قیمت و سفارش خرید فیلترهای غبارگیر کیسه ای در ابعاد استاندارد و سفارشی می توانید با ما تماس بگیرید 

انواع مختلفی از فیلترهای کیسه ای مانند شیکر، هوا معکوس و نوع پالس جت وجود دارد که نوع جت پالس امیدوارکننده ترین یکی از نتایج برجسته است. فیلتر کیسه ای نوع پالس جت از یک بدنه فلزی توخالی چهار طرفه تشکیل شده است که در قسمت پایین مخروطی است.