جهت کسب اطلاع از فروشگاه اینترنتی انواع فیلترهای صنعتی از جمله کربن اکتیو می توانید از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

چرا فیلترهای کربن بد هستند؟
به گفته NSF International، فیلترهای کربن می توانند باکتری ها را در خود جای دهند. فیلترهای کربن برخی از آلاینده ها را به دام می اندازند در حالی که باکتری های دیگر به سطح زغال چوب می چسبند. اگر فیلتر کربن به اندازه کافی تعویض نشود، باکتری ها روی سطح کربن تجمع می کنند و کل سطح را پر می کنند.