برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه سفارش و خرید پیش فیلتر برای جذب ذرات معلق در هوا از محصولات شرکت لیا فیلتر استفاده نمایید. 

آیا خرید فیلتر هوای ارزان بهتر است؟
فیلترهای فایبرگلاس ارزان برای جلوگیری از ریزش گرد و غبار، زباله و مو به سیستم طراحی شده اند. در حالی که آنها برای فیلتر کردن آلرژن‌ها و سایر محرک‌ها کار چندانی انجام نمی‌دهند، استفاده از آنها سیستم HVAC شما را تمیز و کارآمد نگه می‌دارد. ... آنها می توانند مقاومت بیشتری به جریان هوا اضافه کنند که باعث می شود کارکرد سیستم گرانتر شود.