جهت کسب اطلاع از نحوه سفارش گذاری و خرید انواع فیلتر هپا H13 با شرکت لیا فیلتر تماس بگیرید.

بیایید به فیلتر HEPA "در طول بازو" نگاه کنیم، در مورد اصل عملکرد آن و اثرات اصلی که به دلیل آن ذرات روی فیلتر رسوب می کنند، به شما بگوییم.

اساس هر فیلتر HEPA الیافی با ضخامت های مختلف، تقریباً 0.5-5 میکرون، به طور تصادفی مرتب شده اند. فاصله بین الیاف حدود 5-50 میکرون است. قطر ذرات ریز در چند میکرون یا حتی چند کسری از میکرون است. این سوال مطرح می شود: چگونه یک فیلتر با چنین منافذ بزرگی چنین ذرات کوچکی را به دام می اندازد؟

معمولاً فیلتر را به شکل تور یا تور ماهیگیری نشان می دهیم: اگر جسم فیلتر شده بزرگتر از سلول باشد،

به شما مشتریان محترم اعلام می کنیم که جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت انواع فیلتر هپا با شرکت تماس بگیرید.